“Kwil nie”: onder dit motto lanceert Punt. vzw een campagne over seksueel grensoverschrijdend gedrag – ditmaal met het oog op enkele specifieke, onderbelichte bevolkingsgroepen, met name mannen, lgbtqia+- personen, mensen met een beperking, en mensen met een migratieachtergrond.


De afgelopen jaren is er meer aandacht besteed aan het thema. Maar we zijn er nog lang niet. Wat met kwetsbare bevolkingsgroepen, of mensen wiens ervaringen doorgaans minder serieus genomen worden?


Heel wat mensen vallen uit de boot wanneer het gaat over seksueel geweld.


Met de KWIL NIE-campagne wil Punt. vzw naar aanleiding hun 5-jarig bestaan aandacht besteden aan personen die doorgaans vergeten worden. Want iedereen verdient het om veilig, gehoord, geloofd en ondersteund te worden.

Hello world

GETUIGENISSENZet een Punt achter seksueel geweld

5 Jaar Punt

Hello world