Beleidstraject bedrijven

Inhoud

Bij Punt streven we ernaar om bedrijven te begeleiden bij het ontwikkelen van een effectief beleidstraject rondom grenzen. We begrijpen dat het niet alleen gaat om het vaststellen van regels, maar vooral om het creëren van een cultuur waarin respect, ondersteuning en veiligheid centraal staan. Ons beleidstraject omvat verschillende aspecten om aan deze behoeften te voldoen:


  • Definiëren duidelijke afspraken omtrent allerlei grenzen: of het nu gaat om gedragscodes, communicatierichtlijnen of protocollen voor conflictbeheersing, wij zorgen ervoor dat uw beleid nauwkeurig wordt vastgesteld en actueel blijft.

  • Wat als afspraken worden overschreden: een effectieve manier omgaan van incidenten, met als doel de veiligheid en het welzijn van alle medewerkers te waarborgen.

  • Verhogen van bewustwording en kennis over grenzen binnen uw organisatie: trainingen en workshops om het begrip van het onderwerp te vergroten en ervoor te zorgen dat uw team weet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en advies. Maar ook: snelle tips hoe jullie op een efficiënte manier kunnen inzetten op bewustwording en sensibilisering.

  • Veilig en ondersteunend klimaat: medewerkers voelen zich gewaardeerd en gehoord. Samen met u bekijken we hoe we dit kunnen realiseren en welke stappen nodig zijn om direct impact te maken.


Bij Punt geloven we dat een goed doordacht beleidstraject rond grenzen niet alleen de integriteit van uw bedrijf waarborgt, maar ook bijdraagt aan een positieve werkomgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en gedijen."

Duur

Kennismakingsgesprek (30')

4 tot 5 sessies (telkens 2u30) met werkgroep

Evaluatiegesprek (1u)

Prijs

Op aanvraag

Beleidstraject scholen / organisaties

Inhoud

Bij Punt begrijpen we dat het waarborgen van een veilige en respectvolle omgeving in scholen of organisaties een prioriteit is. Daarom bieden we een uitgebreid beleidstraject rond grenzen aan, speciaal ontworpen om scholen te ondersteunen bij het creëren van een gezonde school- of organisatiecultuur. Ons beleidstraject omvat verschillende belangrijke aspecten die bijdragen aan het handhaven van grenzen en het bevorderen van een veilige (leer)omgeving:


  • Definiëren van duidelijke afspraken en richtlijnen omtrent grenzen: het ontwikkelen van gedragscodes voor zowel leerlingen als leraren (of medewerkers binnen de organisaties), communicatieprotocollen en procedures voor het melden en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

  • Wat als afspraken worden overschreden: op een effectieve manier omgaan van incidenten, met als doel de veiligheid en het welzijn van alle leerlingen / leraren / medewerkers te waarborgen.

  • Vergroten van bewustwording en kennis over grenzen binnen de school- of organisatiegemeenschap: trainingen en workshops om het begrip van het onderwerp te vergroten en ervoor te zorgen dat uw team weet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en advies. Maar ook: snelle tips hoe jullie op een efficiënte manier kunnen inzetten op bewustwording en sensibilisering.

  • Ondersteunende en empathische school- of organisatiecultuur: waarin alle betrokkenen zich gehoord, gewaardeerd en veilig voelen. Samen met de school bekijken we hoe we dit kunnen realiseren en welke stappen nodig zijn om een positieve impact te maken op het welzijn van de hele schoolgemeenschap.


Bij Punt geloven we dat een effectief beleidstraject rond grenzen niet alleen de veiligheid en het welzijn van de school- of organisatiegemeenschap waarborgt, maar ook bijdraagt aan een positieve (leer)omgeving waarin iedereen kan gedijen en groeien.

Duur

Prijs

Op aanvraag

Kennismakingsgesprek (30')

4 tot 5 sessies (telkens 2u30) met werkgroep

Evaluatiegesprek (1u)