Advies

Het thema van seksueel grensoverschrijdend gedrag kon de afgelopen jaren op groeiende, maatschappelijke aandacht rekenen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar die toegenomen aandacht heeft ook een rechtstreekse invloed op de beeldvorming van seksueel geweld. Niet alleen bij het brede publiek, maar ook bij politieke en andere invloedrijke instanties. 

Politieke expertiseverlening


Punt. vzw fungeert als adviesorgaan bij politieke beslissingen, actieplannen en wetsvoorstellen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit kan zich afspelen op verschillende beleidsniveaus.  


Bij vragen in verband met politieke consultancy kan je terecht bij sophie.wouters@puntvzw.be.  

Onderzoek


Om in te spelen op de groeiende nood aan actueel cijfermateriaal en onderzoek, heeft Punt. vzw proactief een onderzoeksteam opgericht. 


Enerzijds streven we ernaar een up-to-date beeld te behouden van de thematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de bijbehorende behoeftes. Anderzijds willen we – door zelf de vinger aan de pols te houden –blijven investeren in onze eigen expertise en kennis opdat externe organisaties bij ons terecht kunnen met hun onderzoeksvragen.


Neem contact op met onderzoek@puntvzw.be.

Partner expertiseverlening


Punt. vzw gelooft in de kracht van samenwerking tussen organisaties met verschillende focuspunten, wat leidt tot sterkere organisaties en bijgevolg een krachtiger middenveld. Inhoudelijk kan beroep gedaan worden op onze partnerconsultancy voor:

  • Beeldvorming binnen communicatiecampagnes
  • Advies omtrent hulpverlening en informatieverstrekking
  • Advies  omtrent juridische aspecten
  • Advies bij specifieke casuïstiek
  • Safe(r) space(s) policy
  • ...

 

Neem contact op met info@puntvzw.be.