Personen met een migratieachtergrond

Content warning

Opgelet, volgende beelden bevatten informatie

over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

BRONNEN

Mosterd, M. (2010). Echte mannen eten geen kaas. Uitgeverij van Gennep B.V.

Myria. (2023). Jaarverslag Mensenhandel en Mensensmokkel 2023: Een keten van                             

                      verantwoordelijkheden. Geraadpleegd via

                      https://www.myria.be/nl/publicaties/jaarverslag-mensenhandel-en-mensensmokkel-2023-                              een-keten-van-verantwoordelijkheden

Pag-Asa vzw. (2021, December 17).Under Construction NL PAG-ASA [Video]. YouTube.                  

                      https://www.youtube.com/watch?v=ghAiMXVqA_8

Payoke. (2024, February 8).   Payoke: strijd tegen mensenhandel. Geraadpleegd via            

                      https://www.payoke.be/

Werson. H. (2011). De Fatale Fuik. Paradigma