Onze missie


Punt. vzw is een organisatie die zich inzet voor een betere ondersteuning van slachtoffers die in aanraking gekomen zijn, of nog steeds in contact komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag (in al zijn vormen en graderingen). Dit doen we door ondersteuning, hulpverlening, vormingen en workshops aan te bieden voor iedereen.


Binnen onze organisatie gelden enkele waarden en normen die elke medewerker dient mee te nemen in zijn/haar/hun takenpakket. Deze waarden en normen worden dan ook uitgedragen naar personen die op onze diensten beroep doen, naar de buitenwereld toe, alsook naar elkaar. We vertrekken steeds vanuit onze basisprincipes: openheid, laagdrempeligheid, veiligheid, gelijkwaardigheid, krachtgericht, deskundigheid en discretie.

Openheid

Bij Punt. vzw geloven we in de kracht van openheid. Openheid om je eigenheid uit te drukken, je stem te laten horen en om gehoord te worden. We geven je ruimte en tijd om in een veilige omgeving te groeien. Daarbovenop bieden wij ook tools om het groeiproces te ondersteunen.

 

Open en heldere communicatie is een troef. Al onze medewerkers stellen zich bereikbaar op en stemmen regelmatig op elkaar af met het oog op gedeeld begrip. We hanteren een aanpak op maat die zich richt op de unieke behoeften van elke persoon.  


Ook medewerkers moedigen we aan om, indien gevraagd, in alle openheid feedback te geven. Dit houdt tevens in dat wanneer je ergens tegen aanloopt, dit altijd bespreekbaar is. Zo kan er op zoek gegaan worden naar een constructieve oplossing. 

Laagdrempeligheid

Gelinkt aan openheid is de laagdrempeligheid waar we bij Punt. vzw op inzetten. Als eerstelijns- hulporganisatie willen we de stap naar hulpverlening vergemakkelijken. Dit doen we door ons bereikbaar op te stellen en naast de client te staan.

Veiligheid

Binnen Punt. vzw creëren we een veilige omgeving waarin grenzen duidelijk mogen aangegeven en bewaakt worden. We geloven sterk in een ongedwongen sfeer: niets moet, alles mag. Elke cliënt en medewerker behoudt controle over het eigen proces en relatie met de organisatie.

Gelijkwaardigheid

Menselijkheid en wederzijds respect staan centraal binnen onze organisatie. We geloven sterk in het bieden van erkenning: zowel in het erkennen van trauma, grenzen, groei als emoties. 


Iedereen die zich aanmeldt krijgt een gelijkwaardige behandeling waarbij privacy gerespecteerd wordt. Hier benadrukken we onze cliëntgerichtheid. De cliënt is expert van zijn eigen leven en behoudt regie over het eigen proces. We onderzoeken ondersteuning op maat waarbij de noden van de cliënt voorop staan. Deze behoeften worden vertaald naar individuele en groepsbegeleiding zodat iedereen zich gehoord voelt. 

Deskundigheid

Ons team bestaat uit professionele hulpverleners. Hierbij wordt een medewerker met jaren ervaring op gelijke voet gesteld met een gediplomeerd medewerker. 


Na een intakegesprek met onze therapeuten bieden we een doorverwijzing op maat of stromen cliënten door naar onze lotgenotengroepen. Deze worden begeleid door een therapeut en een opgeleide ervaringsdeskundige. 


We onderhouden het contact en evalueren in welke mate onze doorverwijzing de cliënt verder heeft geholpen of we gaan na hoe een praatgroep ervaren wordt. Aanklampende zorg is een begrip dat PUNT. vzw kenmerkt. Going the extra mile, daarmee onderscheiden we ons als organisatie. 

Verder komen we via intervisie en supervisie tot nieuwe inzichten in een ondersteunende en professionele omkadering. 

Krachtgericht

Een persoon is zoveel meer dan enkel 
zijn/haar/hun slachtofferschap. Erkenning is van onmetelijk belang. Daarnaast kijken we ook constructief vooruit. Dit houdt in dat we samen bruggen bouwen om de eigen kracht te (her)ontdekken. 


In Punt. vzw ligt de focus op de mogelijkheden en kwaliteiten van elk individu. We vertrouwen op ieders kwaliteiten om het proces mee te sturen. Zo creëren we samen een bemoedigend netwerk waar iedereen zich aan kan optrekken. 


Discretie

Elke medewerker en vrijwilliger van Punt. vzw is gehouden aan het beroepsgeheim. Ook uit respect wordt er op zorgvuldige wijze omgegaan met cliënteninformatie. Cliënten kunnen erop rekenen dat we discreet omspringen met de info die zij ons toevertrouwen.