Frequently asked questions

Je vindt hier een antwoord op veelgestelde juridische vragen. Zit jouw vraag er niet tussen? Neem dan zeker contact op met ons juridisch team via het contactformulier onderaan de pagina.

Wat verandert onder het nieuwe seksueel strafrecht? 

 • De toestemming staat in het nieuwe seksueel strafrecht centraal, een seksuele handeling zonder een volledig vrijwillige toestemming leidt tot een strafbaar feit.
 • Er is geen vrijwillige toestemming wanneer je nog geen 16 jaar bent. Uitzonderlijk kan je als 14- of 15-jarige rechtsgeldig toestemmen wanneer de andere persoon niet meer dan 3 jaar ouder is.
  • In bepaalde omstandigheden kan je volgens de wet ook niet geldig toestemmen wanneer je 16 of 17 jaar bent, bijvoorbeeld wanneer de andere persoon een machtspositie heeft of wanneer de ander persoon een bloedverwant is tot een bepaalde graad en gezag heeft.

 • Bepaalde straffen zijn zwaarder en de misdrijven worden meer gedefinieerd.

Hoe kan ik een klacht neerleggen? Mag er iemand meegaan?

 • Je kan aangifte doen bij de politie, of via een Zorgcentrum na Seksueel Geweld. Ook kan je via je huisarts of in het ziekenhuis vragen om een aangifte te doen.

  Je kan steeds een vertrouwenspersoon of advocaat meenemen bij het doen van de aangifte om jou te ondersteunen tijdens de aangifte.


            Het is jouw recht om een vertrouwenspersoon en/of advocaat te hebben tijdens de      

            aangifte. De politie mag dit niet weigeren.


  Als je minderjarig bent, is de politie soms verplicht om je ouders op de hoogte te brengen van het indienen van de klacht. Bespreek dit met de politie wanneer je liever niet wenst dat één van je ouders op de hoogte wordt gesteld.


          Indien je een aangifte wenst te doen over zedenfeiten, kan je vragen om gehoord te    

            worden door een zedeninspecteur. Deze personen zijn speciaal opgeleid hoe om te gaan         

            met slachtoffers van seksueel geweld.

Wat gebeurt er als ik een klacht indien?

 1. Je zal verhoord worden


De politie zal na het indienen van de klacht naar je verhaal luisteren. Ook mag je voor dit gesprek steeds een vertrouwenspersoon of advocaat meenemen. De politie zal veel vragen stellen om een duidelijk beeld te krijgen van wat er gebeurd is, en zal polsen naar details. Dit kan een enorm moeilijk gesprek worden, dus je bereidt jezelf best ook voor op een intensief gesprek. Het kan lang duren, maar je mag vragen om pauze(s) te nemen.


Tijdens het verhoor zal de inspecteur een verslag opmaken van je verhaal. Er zal worden gevraagd of je het wilt handtekenen, maar je kan eerst eens nalezen en eventueel vragen om bepaalde dingen aan te passen.

De politie is verplicht om binnen een maand het proces-verbaal naar jou op te sturen, maar meestal geven ze na je verhoor een kopie van het proces-verbaal meteen mee.


                    Indien jou na de aangifte geen kopie wordt gegeven, vraag je best om jou alvast het  

                    nummer van het proces-verbaal mee te geven (hiermee kan jij of je advocaat later bijv.

                    inzage in het dossier opvragen).


Tijdens het verhoor geef je best ook gegevens van eventuele getuigen mee. Zij zullen dan ook worden verhoord.


Na je verhoor kan je altijd nog nieuwe elementen toevoegen. Je kan dit doen via brief, mail of een extra gesprek bij de politie vragen.


     2. Het verhoor wordt doorgestuurd naar het parket


Het verhoor wordt dan ten slotte doorgestuurd naar het parket. Het parket onderzoekt de bewijzen, kan de verdachte doen verhoren, kan extra onderzoeken laten uitvoeren vb. checken van gsm, etc.


Het parket beslist daarna en op basis van de verzamelde bewijzen welk gevolg zij aan de klacht geven (bv. Vervolging voor een rechtbank / seponering / alternatieve maatregel / etc.)


Wordt het geseponeerd? Dan wordt je dossier on hold gezet totdat nieuwe bewijzen binnenkomen, een nieuwe klacht wordt ingediend, …


                  Dit betekent niet dat je niet geloofd wordt. Het wil enkel zeggen dat het parket de zaak

                  (momenteel) niet naar de rechtbank kan brengen, bv. omdat de verdachte onbekend is

                  of omdat er (momenteel) te weinig bewijs is.


Wordt het niet geseponeerd? Dan gaat je dossier ofwel naar de rechtbank, ofwel worden alternatieve oplossingen bekeken. Een voorbeeld daarvan is bemiddeling, bv. wanneer de feiten gebeuren binnen de familie of tussen ex-partners met kinderen. Dit wordt beslist op basis van de ernst van de feiten, het aantal bewijsstukken, etc.


Gaat het naar de rechtbank? Dan kan het even duren vooraleer je iets hoort.


Is het normaal dat ik lang niets hoor over mijn klacht of het onderzoek?

Ja, als er een onderzoek werd opgestart. Het vooronderzoek is geheim, dus het is mogelijk dat men een langere periode geen nieuws ontvangt. Wat wel kan is een verzoek tot een nieuw verhoor indien er nog bijkomende vragen moeten gesteld worden.

Neen, als er geen onderzoek werd opgestart dan krijg je normaal een brief van de politie. Zo niet, kan je best eens contact opnemen met de politiezone waar je klacht bent gaan neerleggen.

 

                     Als slachtoffer kan je steeds navragen wat de stand van zaken is van het onderzoek. Ook    

                     kan je om een inzage in het dossier verzoeken. Het parket zal beslissen of zij op dit verzoek

                     ingaan. (Eventueel kan een advocaat jou ondersteunen om een verzoek in te dienen).


Mijn klacht is geseponeerd, maar ik wil iets doen. Wat nu?

Wanneer je zaak wordt geseponeerd, klasseert het openbaar ministerie de zaak zonder gevolg. Een seponering betekent echter niet dat je niets meer kan doen. Je kan je bijvoorbeeld nog een klacht

neerleggen bij deonderzoeksrechter. In dat geval is de onderzoeksrechter verplicht om een

onderzoek te voeren.